O nama Usluge Proizvodi Kontakt
ŠELE doo

O nama:

 Firma "Šele" doo - Smederevo osnovana je 1990. godine, a osnovala ju je grupa inženjera koja je dugo radila u FAGRAMU te je i bilo normalno da:
-koristeći znanje stečeno na mašinskom fakultetu,
-koristeći iskustvo stečeno u "FAGRAMU",
naš program bude produkt navedenog znanja i iskustva i usmeren na:

A. POPRAVKU I TO DO GENERALNOG REMONTA
    1. MAŠINA za proizvodnju i preradu vazduha:
            -kompresora svih kapaciteta- klipnih i vijačnih      
            -duvaljki (kompresor niskog pritiska) svih kapaciteta
    2. FABRIKA BETONA: svih kapaciteta
    3. AUTOPUMPI I VUČNIH PUMPI ZA TRANSPORT BETONA svih kapaciteta i dohvata strele
    4. MAŠINA ZA DROBLJENE, SEPARIRANJE I TRANSPORT izdrobljenog i separiranog         materijala-  drobilice, sita, transporteri, dehidratori itd.
B. KUPOVINA, REMONT I PRODAJA NAVEDENE OPREME
C. IZRADA NOVE OPREME
D. Radove navedene pod A, zavisno od stepena oštećenosti, izvodimo kod KUPACA ili u Smederevu, a
     sve sa ciljem da troškove svedemo na minimum.

        Za izvedene radove i prodatu opremu dajemo adekvatnu garanciju.

E. INDUSTRIJSKA KOOPERACIJA I USLUGE
    Ukoliko, nakon analize navedenog, zaključite da smo pogodni za saradnju, mi Vas molimo da nam se obratite, a naša lica za kontakt su:
        -JANJIĆ MILAN, dipl.maš.ing., milan.janjic@sele.rs
        -GAJIĆ RADENKO, dipl.maš.ing., radenko.gajic@sele.rs
        -STOJANČE ZLATKOVIĆ, dipl.maš.ing.